Betyder Kretsloppsprincipen
Vad betyder Kretsloppsprincipen? Här finner du 4 definitioner av Kretsloppsprincipen. Du kan även lägga till betydelsen av Kretsloppsprincipen själv

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kretsloppsprincipen


Kretslopp innebär att det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen [..]
Källa: vgregion.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kretsloppsprincipen


Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minimal påverkan på naturen.
Källa: asedavarme.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kretsloppsprincipen


Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minimal påverkan på naturen.
Källa: thermia.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kretsloppsprincipen


att hushålla med naturresurser och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Se kretslopp | kretsloppssamhället
Källa: vontroil.com

<< Brill Online Journals Britannica Online >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse