Betyder Marknadsföring
Vad betyder Marknadsföring? Här finner du 16 definitioner av Marknadsföring. Du kan även lägga till betydelsen av Marknadsföring själv

1

2   0

Marknadsföring


Alla åtgärder riktade mot kunder i syfte att tillgodose deras behov på ett sådant sätt att butikens lönsamhetsmål kan uppnås. Marknadsföring handlar om att möta kundens efterfrågan av en viss produkt, till ett visst pris, att göra den tillgänglig på rätt plats, och att stötta med både butiks- och marknadskommunikation, som exempelv [..]
Källa: butiksbanken.se

2

2   0

Marknadsföring


marketing
Källa: app.ub.uu.se

3

3   1

Marknadsföring


Samlingsord för alla de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med de produkter eller tjänster de erbjuder på marknaden.
Källa: ungkonsument.se

4

1   0

Marknadsföring


Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Det finns flera möjliga definitioner av ma [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

1   0

Marknadsföring


Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Det finns flera möjliga definitioner av ma [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

2   1

Marknadsföring


Företagets alla aktiviteter på marknaden för att informera om dess produkter eller tjänster.
Källa: innovationonline.se

7

2   1

Marknadsföring


Allt ett företag gör för att nå ut med de de säljer. Marknadsföring inbegriper allt från personalens uppträdande till grafiskt profil, PR, aktiviteter och allt som bidrar till att sälja in f [..]
Källa: redaktionen.se

8

1   0

Marknadsföring


Alla de aktiviteter ett företag vidtar för att sälja sina varor eller tjänster.
Källa: svaronline.se

9

2   2

Marknadsföring


Alla de aktiviteter ett företag vidtar för att sälja sina varor eller tjänster.
Källa: finansportalen.se

10

1   1

Marknadsföring


Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Det finns flera möjliga definitioner av ma [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

1   1

Marknadsföring


Allt du gör för att visa kunderna varför de ska välja ditt företag framför dina konkurrenter. Till exempel annonsering, reklamkampanjer och annan marknadsföring.
Källa: starta-eget.se

12

2   2

Marknadsföring


När man försöker få människor att gilla eller köpa något.
Källa: lomma.se

13

2   2

Marknadsföring


är det samlade begreppet för alla de åtgärder du vidtar för att få kunden att köpa din produkt/vara/tjänst. Här ingår exempelvis reklam i alla former, men också andra slag av konkurrensmede [..]
Källa: foretagande.se

14

1   1

Marknadsföring


marketing
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

15

1   1

Marknadsföring


Marknadsföring innebär de åtgärder man gör för att öka sin försäljning. Det kan röra sig om annonsering, kampanjer, kunder som tipsar.
Källa: tks.nu

16

1   2

Marknadsföring


Allt det ett företag gör för att få omsättning för sina produkter
Källa: kursnavet.se


Lägg till betydelsen av Marknadsföring
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Örondroppar Örongel >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse