Betyder Marknadskrafter
Vad betyder Marknadskrafter? Här finner du 4 definitioner av Marknadskrafter. Du kan även lägga till betydelsen av Marknadskrafter själv

1

26   10

Marknadskrafter


 Tillgång och efterfrågan som bestämmer priset på en vara eller på arbetskraft.
Källa: arbetetsmarknad.se

2

6   1

Marknadskrafter


Samspelet mellan utbud och efterfrågan som påverkar priset på varor eller tjänster i en marknadsekonomi kallas för marknadskrafter.
Lisa - 17 februari 2020

3

10   9

Marknadskrafter


Det pristryck som balansen mellan utbud och efterfrågan sätter på varor och tjänster.
Källa: almega.se

4

3   18

Marknadskrafter


Inte att blanda ihop med Kapitalism. En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Marknadskrafter
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Ludovic Butelle Programspråkstub >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse