Betyder Marknadskrafter
Vad betyder Marknadskrafter? Här finner du 5 definitioner av Marknadskrafter. Du kan även lägga till betydelsen av Marknadskrafter själv

1

29   14

Marknadskrafter


 Tillgång och efterfrågan som bestämmer priset på en vara eller på arbetskraft.
Källa: arbetetsmarknad.se

2

10   4

Marknadskrafter


Samspelet mellan utbud och efterfrågan som påverkar priset på varor eller tjänster i en marknadsekonomi kallas för marknadskrafter.
Lisa - 17 februari 2020

3

11   12

Marknadskrafter


Det pristryck som balansen mellan utbud och efterfrågan sätter på varor och tjänster.
Källa: almega.se

4

2   6

Marknadskrafter


Marknadskrafter innebär det som styr marknaden, alltså vilka priser varor och tjänster har och de två generella är utbud och efterfrågan. Utbud innebär hur mycket av varor och tjänster som erbjuds medans efterfrågan är hur mycket av varorna och tjänsterna som konsumeras.
Anonym - 21 september 2022

5

4   22

Marknadskrafter


Inte att blanda ihop med Kapitalism. En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och ef [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Marknadskrafter
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Ludovic Butelle Programspråkstub >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse