Betyder Marknadspotential
Vad betyder Marknadspotential? Här finner du 4 definitioner av Marknadspotential. Du kan även lägga till betydelsen av Marknadspotential själv

1

2   0

Marknadspotential


Mått på hur stor efterfrågan är på olika varor och tjänster i ett visst område. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.  [..]
Källa: urbanutveckling.se

2

1   0

Marknadspotential


Avsättningsmöjlighet. Möjligheten att försälja en viss vara på en marknad inom en viss tid.
Källa: dokumera.se

3

0   1

Marknadspotential


Marknadens maximala storlek.
Källa: falkgraphic.se

4

0   4

Marknadspotential


Åtgärd som vidtas för att eliminera dubbletter då två eller flera register används. Sker med hjälp av olika typer av program/mjukvaror som är specialiserade på detta.
Källa: falkgraphic.se

Lägg till betydelsen av Marknadspotential
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Marknads-orientering Marknadsprincipen >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse