Betyder Delegationsordning
Vad betyder Delegationsordning? Här finner du 8 definitioner av Delegationsordning. Du kan även lägga till betydelsen av Delegationsordning själv

1

2   0

Delegationsordning


Lista över vem som har rätt att fatta ett visst beslut genom delegation.
Källa: flen.se

2

1   0

Delegationsordning


Styrelse eller nämnd kan delegera, d.v.s. lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.
Källa: ovanaker.se

3

0   0

Delegationsordning


Visar vem i facket som har rätt att förhandla och vem hos motparten som har det. Förhandla med den nivå som har rätt att ta beslutet!
Källa: itskolan.lo.se

4

0   0

Delegationsordning


delegation of authority
Källa: uhr.se

5

0   0

Delegationsordning


För att delegera måste det finnas en delegationsordning där det framgår vilka typer av beslut någon annan kan fatta självständigt. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som gett delegeringen.
Källa: sll.se

6

0   0

Delegationsordning


En nämnd kan lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot eller flera i nämnden eller till en anställd i kommunen.
Källa: lomma.se

7

0   0

Delegationsordning


Styrelse eller nämnd kan delegera, det vill säga lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.
Källa: skara.se

8

0   0

Delegationsordning


Styrelse eller nämnd kan delegera, det vill säga lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.
Källa: vaxjo.se

Lägg till betydelsen av Delegationsordning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Datortek Diskussionsprotokoll >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse