Betyder Naturresurs
Vad betyder Naturresurs? Här finner du 4 definitioner av Naturresurs. Du kan även lägga till betydelsen av Naturresurs själv

1

6   5

Naturresurs


Naturresurser eller naturtillgångar kan indelas i de förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektiv de ej förnyelsebara (olja, uran, kol och malm). Resurser är tillgångar som exempelvis mat [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

5   6

Naturresurs


Något från naturen som kan nyttjas av människan för att tillgodose ett behov. Se även icke förnybara resurser. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockhol [..]
Källa: urbanutveckling.se

3

3   6

Naturresurs


Något från naturen som vi människor kan utnyttja för att tillgodose våra behov.
Källa: naturskyddsforeningen.se

4

2   5

Naturresurs


inte entydigt definierat begrepp, som i miljösammanhang ofta definieras genom uppdelning i förnybara och icke förnybara resurser. Förnybara är då lika med så kallade flödesresurser och icke förnybara [..]
Källa: vontroil.com

Lägg till betydelsen av Naturresurs
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Gnesta kommun Sågtimmer >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse