Betyder Pressens opinionsnämnd
Vad betyder Pressens opinionsnämnd? Här finner du 2 definitioner av Pressens opinionsnämnd. Du kan även lägga till betydelsen av Pressens opinionsnämnd själv

1

0   1

Pressens opinionsnämnd


Kan PO göra något åt försumlighet från pressens sida? efter forskning och utveckling av metoder att sänka sjukligheten i överviktssjukdomar finns nu ett effektivt sätt att sänka vikten på ett naturligt sätt. Trots information till TV, radio och en rad tidningar är det ingen som vill hjälpa till att sprida metoden till allmänheten och därmed skydda framförallt barn som redan i 10-årsåldern visar tecken på allvarlig sjukdom. Välplanerade studier finns att styrka effekterna.
Torwald Åberg - 17 januari 2022

2

0   1

Pressens opinionsnämnd


Pressens Opinionsnämnd (PON) behandlar ärenden som gäller tillämpningen av god publicistisk sed. Nämnden har att fritt pröva innebörden av detta begrepp. Nämnden prövar sådana ärenden rörande all periodisk press som genom abonnemang eller lösnummerförsäljning eller på annat sätt är tillgänglig för envar.  
Källa: sakerhetspolitik.se

Lägg till betydelsen av Pressens opinionsnämnd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Prætor The Prestige >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse