Betyder Proprieborgen
Vad betyder Proprieborgen? Här finner du 10 definitioner av Proprieborgen. Du kan även lägga till betydelsen av Proprieborgen själv

1

0   0

Proprieborgen


Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.
Källa: internetjuridik.com

2

1   1

Proprieborgen


Innebär att borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanlig i banksammanhang. 
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3

0   0

Proprieborgen


Borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären. Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gäldenär [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Proprieborgen


Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.
Källa: andrahandsuthyrning.com

5

0   0

Proprieborgen


Innebär att gå i borgen "så som för egen skuld". En borgenär kan alltså vända sig direkt till denna person och utkräva betalning.
Källa: starta-eget.se

6

0   0

Proprieborgen


Vid proprieborgen kan fordringsägaren (kreditgivaren) omedelbart kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren, så snart någon betalning uteblivit.
Källa: invoice.se

7

0   0

Proprieborgen


Ett borgensåtagande där borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Detta innebär att kreditgivaren (borgenären) utan hinder kan välja vem han vill kräva betalning av när betalning uteb [..]
Källa: dokumera.se

8

0   0

Proprieborgen


Borgensmannen går i borgen såsom han/hon skulle gjort för sina egna skulder. Vanligast i banksammanhang. Krav vid utebliven betalning kan gå till både låntagare och borgensman.
Källa: hittalanet.se

9

0   0

Proprieborgen


, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borg [..]
Källa: xn--allaln-mua.se

10

0   0

Proprieborgen


Proprieborgen innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen för att få betalning utan att först behöva visa att huvudgäldenären saknar betalningsförmåga.
Källa: preventiafinans.se

Lägg till betydelsen av Proprieborgen
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Proportionell beskattning Prorogation >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse