Betyder Proprieborgen
Vad betyder Proprieborgen? Här finner du 10 definitioner av Proprieborgen. Du kan även lägga till betydelsen av Proprieborgen själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.
Källa: internetjuridik.com

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Proprieborgen


Innebär att borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanlig i banksammanhang. 
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären. Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gäldenären att teck [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.
Källa: andrahandsuthyrning.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Innebär att gå i borgen "så som för egen skuld". En borgenär kan alltså vända sig direkt till denna person och utkräva betalning.
Källa: starta-eget.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Vid proprieborgen kan fordringsägaren (kreditgivaren) omedelbart kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren, så snart någon betalning uteblivit.
Källa: invoice.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Ett borgensåtagande där borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Detta innebär att kreditgivaren (borgenären) utan hinder kan välja vem han vill kräva betalning av när betalning uteblivit, dvs [..]
Källa: dokumera.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Borgensmannen går i borgen såsom han/hon skulle gjort för sina egna skulder. Vanligast i banksammanhang. Krav vid utebliven betalning kan gå till både låntagare och borgensman.
Källa: hittalanet.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borgen). [..]
Källa: xn--allaln-mua.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Proprieborgen


Proprieborgen innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen för att få betalning utan att först behöva visa att huvudgäldenären saknar betalningsförmåga.
Källa: preventiafinans.se

<< Proportionell beskattning Prorogation >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse