Betyder Rörelsekapital
Vad betyder Rörelsekapital? Här finner du 14 definitioner av Rörelsekapital. Du kan även lägga till betydelsen av Rörelsekapital själv

1

0   0

Rörelsekapital


Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet upplyser om hur mycket av omsättningstillgångarna som inte täcks av kortfristiga skulder och som därför måste finansiera [..]
Källa: almi.se

2

0   0

Rörelsekapital


Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i ett bolag.
Källa: finansportalen.se

3

0   0

Rörelsekapital


Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Källa: verksamt.se

4

0   0

Rörelsekapital


Rörelsekapital är en redovisningsterm som betyder samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten [..]
Källa: standardbolag.se

5

0   0

Rörelsekapital


Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Källa: se.readsoft.com

6

0   0

Rörelsekapital


Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Källa: starta-eget.se

7

0   0

Rörelsekapital


Nyckeltal som anger vilka medel som finns tillgängliga i rörelsen. Det är omsättningstillgångarna (kassa, bank, kundfordringar, övriga kortfristiga skulder) minus kortfristiga skulder
Källa: kursnavet.se

8

0   0

Rörelsekapital


Omsättningstillgångar exklusive likvida medel och räntebärande finansiella fordringar minskat med rörelseskulder och ej räntebärande avsättningar.
Källa: husqvarnagroup.com

9

0   0

Rörelsekapital


Ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna.
Källa: avanza.se

10

0   0

Rörelsekapital


Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Källa: svaronline.se

11

0   0

Rörelsekapital


Omsättningstillgångar d.v.s. likvida medel (inkl. ej utnyttjade krediter), fordringar och varulager minus kortfristiga skulder (leverantörsskulder, accepter, källskatt, interimsskulder och liknand [..]
Källa: foretagande.se

12

0   0

Rörelsekapital


Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Källa: preventiafinans.se

13

0   0

Rörelsekapital


Rörelsekapital kallas det kapital bestående av omsättningstillgångar med avdrag av kortfristiga skulder.
Källa: tks.nu

14

0   1

Rörelsekapital


Rörelsekapital är en redovisningsterm som betyder samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Den engelska termen är working capital. Det är det kapital ett företag behöver för [..]
Källa: sv.wikipedia.org


Lägg till betydelsen av Rörelsekapital
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Plastampull Platinaläkemedel >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse