Betyder Regeringssammanträde
Vad betyder Regeringssammanträde? Här finner du 2 definitioner av Regeringssammanträde. Du kan även lägga till betydelsen av Regeringssammanträde själv

1

1   0

Regeringssammanträde


Ett möte där regeringen fattar beslut. Regeringssammanträde hålls som regel varje torsdag.
Källa: regeringen.se

2

1   0

Regeringssammanträde


Regeringssammanträde – Regeringssammanträdet är ett möte varvid regeringen fattar beslut i olika ärenden.
Källa: internetjuridik.com

Lägg till betydelsen av Regeringssammanträde
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< järnvägsstyrelsen järnvägstjänsteman >>