Betyder Rotehjon/Fattighjon
Vad betyder Rotehjon/Fattighjon? Nedanför finner du betydelsen av Rotehjon/Fattighjon Du kan även lägga till betydelsen av Rotehjon/Fattighjon själv

1

1   2

Rotehjon/Fattighjon


Rotehjon eller fattighjon var de sämst lottade, de fick inte vara kvar som fattighjon i någon familj utan blev hänvisade till rotegång inom hela socknen. Under kortare perioder fick de vistas på varje ställe, där de fick nödvändig kost, logi och vård. Fattighjon kallades de som var inhysta på fattighus eller fattigstuga.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

Lägg till betydelsen av Rotehjon/Fattighjon
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Inhyseshjon A-mål >>