Betyder Samordning
Vad betyder Samordning? Här finner du 11 definitioner av Samordning. Du kan även lägga till betydelsen av Samordning själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


Samordning betyr at en eller flere ytelser tilpasses hverandre. Samordningsloven omfatter de offentlige tjenestepensjonsordningene, personskadetrygdene (gammel yrkesskadetrygd og krigspensjon) og ytel [..]
Källa: nav.no

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Samordning


Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas av divergerande mål mellan olika samhällsorgan.
Källa: krisinformation.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


Ibland ska den förmånsbestämda ålderspensionen minskas med tjänstepension från annat håll. Det kallas ibland för samordning.
Källa: spv.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


Samordning av arbeten och varuleveranser så att arbetet på byggplatsen fortskrider utan störningar och enligt tidplanen
Källa: kontrollkompaniet.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


En avräkning som görs av samordningsförmåner som en person erhållit vid t.ex. en personskada i form av försäkringsutbetalningar m.m. som ska avräknas när skadestånd för skadan bestäms.
Källa: dokumera.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas av divergerande mål mellan olika samhällsorgan.
Källa: haparanda.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


koordination
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


koordinering
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


Samordning betyr at en eller flere ytelser tilpasses hverandre. Samordningsloven omfatter de offentlige tjenestepensjonsordningene, personskadetrygdene (gammel yrkesskadetrygd og krigspensjon) og ytel [..]
Källa: nav.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


coordination
Källa: termbase.uhr.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Samordning


En åtgärd genom vilken ersättningar enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring dras av från arbetspensionen. Ersättningarna  är primära i förhållande till arbetspension. Dessa [..]
Källa: tyoelake.fi

<< Katastrofledningsgrupp Trygghet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse