Betyder Sveda och värk
Vad betyder Sveda och värk? Här finner du 7 definitioner av Sveda och värk. Du kan även lägga till betydelsen av Sveda och värk själv

1

2   1

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”lyte och annat men”, vilket vanligen betyder någon form av invaliditet.
Källa: aklagare.se

2

0   1

Sveda och värk


Sveda och värk – Sveda och värk är en ideel skada, som inte direkt kan uppskattas i pengar. Till sveda och värk räknas smärta och fysiskt obehag.
Källa: internetjuridik.com

3

0   1

Sveda och värk


Sveda och värk är i juridik fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur för vilket en part kan begära skadestånd enligt 5 kap. 1 § 3 p. skadeståndslagen (1972:207). Det skall alltså ha [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

Sveda och värk


Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.
Källa: afaforsakring.se

5

0   1

Sveda och värk


Personligt lidande under den akuta sjuktiden efter ett skadetillfälle. Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt. I skadeståndssammanhang kan ersättning utgå för sveda och värk.
Källa: helpforsakring.se

6

0   2

Sveda och värk


Skada som inte kan mätas direkt i pengar och grundar sig i någon form av smärta eller annat obehag under den akuta tiden. Sådan skada kan vara möjlig att yrka skadestånd för.
Källa: svaronline.se

7

1   3

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”l [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Sveda och värk
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Successionsrätt Sveriges rikes lag >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse