Betyder Upplupen ränta
Vad betyder Upplupen ränta? Här finner du 12 definitioner av Upplupen ränta. Du kan även lägga till betydelsen av Upplupen ränta själv

1

1   0

Upplupen ränta


Ränteutgifter eller ränteinkomster som man ännu inte betalat eller fått.
Källa: verksamt.se

2

1   0

Upplupen ränta


Upplupen ränta – Upplupen ränta är en ackumulerad ränta som ännu inte påförts eller betalats.
Källa: internetjuridik.com

3

1   0

Upplupen ränta


Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.
Källa: maklargarden.se

4

0   0

Upplupen ränta


Ränta som har genererats men som ännu inte bokats på kontot.
Källa: almi.se

5

0   0

Upplupen ränta


Ränta som har genererats men som ännu inte "syns" på kontot.
Källa: finansportalen.se

6

0   0

Upplupen ränta


Upplupen ränta är en ränta som beräknats med ledning av belopp, räntesats och den tid för vilken beräkningen gjorts. Den kan antingen vara en tillgång såsom vid intjänad ränta (intäktsrän [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Upplupen ränta


Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.
Källa: erasweden.com

8

0   0

Upplupen ränta


Räntan på lån efter viss tid.
Källa: cityvillan.se

9

0   0

Upplupen ränta


Ränta som har genererats men som ännu inte "syns" på kontot.
Källa: svaronline.se

10

0   0

Upplupen ränta


Den upplupna räntan beräknas från första angivna datum till sista datum men hjälp av kapitalets storlek, räntesatsen, ränteberäkningsmetoden och löptiden. I KI Finans räknar systemet ränta [..]
Källa: manula.com

11

0   0

Upplupen ränta


Den upplupna räntan beräknas från första angivna datum till sista datum med hjälp av kapitalets storlek, räntesatsen, ränteberäkningsmetoden och löptiden.
Källa: manula.com

12

0   1

Upplupen ränta


Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.
Källa: bilkontrakt.se


Lägg till betydelsen av Upplupen ränta
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Insättningsgaranti Tubulin >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse