Betyder ackumulationsbotten
Vad betyder ackumulationsbotten? Här finner du 3 definitioner av ackumulationsbotten. Du kan även lägga till betydelsen av ackumulationsbotten själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulationsbotten


Den del av en sjö- eller havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) blir liggande kvar. Ackumulationsbottnarna är "slutstationen" för det sedimenterade materia [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulationsbotten


Den del av havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) blir liggande kvar.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulationsbotten


Den del av en sjö- eller havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) blir liggande kvar. Ackumulationsbottnarna är "slutstationen" för det sedimenterade [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se
<< ACFM AIS >>