Betyder allmänning
Vad betyder allmänning? Här finner du 9 definitioner av allmänning. Du kan även lägga till betydelsen av allmänning själv

1

1   1

allmänning


Ordklass substantiv ● mark som är allmän egendom för till exempel invånarna i en by
Källa: ordbok.mkforlag.com

2

0   1

allmänning


Allmänning – Mark som är samfälld, såsom skog eller betesmark samt tillhörande vatten. Allmänningen ägs eller får nyttjas av en samfällighet.
Källa: internetjuridik.com

3

0   1

allmänning


Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Ägandet (eller nyttjandet) kan skötas av en samfä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

allmänning


common
Källa: slaktdata.org

5

0   1

allmänning


Mark, särskilt skogs- och betesmark som utgör gemensam egendom.
Källa: arkivcentrumnord.se

6

0   1

allmänning


En fortfarande existerande äldre form av samägd mark som gemensamt tillhör ägarna av ett antal fastigheter.
Källa: ljusnehus.se

7

0   1

allmänning


Allmänningar var jord (ofta skog eller betesmark) som en grupp personer äger eller får nyttja. Det kunde vara en byn som ägde allmänningen, byallmänning, en socken, sockenallmänning, ett härad [..]
Källa: dmsverige.se

8

0   2

allmänning


område som inte omfattas av privat äganderätt utan kan utnyttjas av envar, alla lokala invånare eller alla som tillhör det kollektiv som förvaltar allmänningen | :''De flesta '''allmänningar'' [..]
Källa: sv.wiktionary.org

9

0   2

allmänning


common land
Källa: osterlen.com

Lägg till betydelsen av allmänning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< frytkownica asadyrkare >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse