Betyder allmänning
Vad betyder allmänning? Här finner du 9 definitioner av allmänning. Du kan även lägga till betydelsen av allmänning själv

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allmänning


Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Ägandet (eller nyttjandet) kan skötas av en samfällighet [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allmänning


En fortfarande existerande äldre form av samägd mark som gemensamt tillhör ägarna av ett antal fastigheter.
Källa: ljusnehus.se

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allmänning


Allmänningar var jord (ofta skog eller betesmark) som en grupp personer äger eller får nyttja. Det kunde vara en byn som ägde allmänningen, byallmänning, en socken, sockenallmänning, ett härad, häradsallmänning, ett landskap, landsakpsallmänning eller kronan, kronans allmänning. Allmänningarna började att skiftas bort redan på 1700-talet och de få [..]
Källa: dmsverige.se

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

allmänning


Ordklass substantiv ● mark som är allmän egendom för till exempel invånarna i en by
Källa: ordbok.mkforlag.com

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

allmänning


Allmänning – Mark som är samfälld, såsom skog eller betesmark samt tillhörande vatten. Allmänningen ägs eller får nyttjas av en samfällighet.
Källa: internetjuridik.com

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

allmänning


common
Källa: slaktdata.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

allmänning


Mark, särskilt skogs- och betesmark som utgör gemensam egendom.
Källa: arkivcentrumnord.se

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

allmänning


område som inte omfattas av privat äganderätt utan kan utnyttjas av envar, alla lokala invånare eller alla som tillhör det kollektiv som förvaltar allmänningen | :''De flesta '''allmänningar''' i Väst [..]
Källa: sv.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

allmänning


common land
Källa: osterlen.com

<< frytkownica asadyrkare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse