Betyder audit
Vad betyder audit? Här finner du 2 definitioner av audit. Du kan även lägga till betydelsen av audit själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

audit


utvärdering av en organisation, ett system, en process eller ett projekt, som genomförs för att kontrollera att validiteten och reliabiliteten i informationen är korrekt.
Källa: mms.se

2

1 Thumbs up   5 Thumbs down

audit


utvärdering av utformning av en verksamhet eller typ av åtgärd, av en metod eller liknande.
Henry Egidius - 24 juni 2016
<< Trippa Trippad >>