Betyder audit
Vad betyder audit? Här finner du 2 definitioner av audit. Du kan även lägga till betydelsen av audit själv

1

2   0

audit


utvärdering av en organisation, ett system, en process eller ett projekt, som genomförs för att kontrollera att validiteten och reliabiliteten i informationen är korrekt.
Källa: mms.se

2

1   5

audit


utvärdering av utformning av en verksamhet eller typ av åtgärd, av en metod eller liknande.
Henry Egidius - 24 juni 2016

Lägg till betydelsen av audit
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Trippa Trippad >>