Betyder beslutsfattare
Vad betyder beslutsfattare? Här finner du 5 definitioner av beslutsfattare. Du kan även lägga till betydelsen av beslutsfattare själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

beslutsfattare


individer som har (formell eller informell) befogenhet att välja produkter och verkställa köpbeslut.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

beslutsfattare


, person vars beslut berör ett större antal människor.
Källa: itskolan.lo.se

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

beslutsfattare


En person eller flera som har makt att bestämma saker i samhället.
Källa: lomma.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

beslutsfattare


Ordklass substantiv ● person som deltar i en myndighets beslut ● chef med tanke på hans uppgift att fatta beslut (i till exempel företag)
Källa: ordbok.mkforlag.com

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

beslutsfattare


Beslutsfattarna är en av de tre primära målgrupperna för projektet BalticClimate, och de har ansvar för att bestämma åtgärdernas räckvidd inom sina respektive områden. Lokala och regionala beslutsfatt [..]
Källa: toolkit.balticclimate.org

<< behovsbeskrivning beteendesegmentering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse