Betyder biologisk kvalitetsfaktor
Vad betyder biologisk kvalitetsfaktor? Här finner du 2 definitioner av biologisk kvalitetsfaktor. Du kan även lägga till betydelsen av biologisk kvalitetsfaktor själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk kvalitetsfaktor


För att bedöma vad som kan anses vara ett opåverkat tillstånd (referenstillståndet) för ett vatten skall man, enligt Vattendirektivet, i sin beskrivning av vattnet använda ett antal förutbestämda biol [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk kvalitetsfaktor


För att bedöma vad som kan anses vara ett opåverkat tillstånd (referenstillståndet) för ett vatten skall man, enligt Vattendirektivet, i sin beskrivning av vattnet använda ett antal förutbestämda biol [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se
<< bioenergetisk biologisk rening >>