Betyder biologisk syreförbrukning
Vad betyder biologisk syreförbrukning? Här finner du 2 definitioner av biologisk syreförbrukning. Du kan även lägga till betydelsen av biologisk syreförbrukning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk syreförbrukning


Den mängd syre som behövs för att bryta ner en viss mängd organiskt material. Mätning av biologisk syreförbrukning (BOD, Biochemical Oxygen Demand) i vatten är ett sätt att bestämma graden av föroreni [..]
Källa: havochvatten.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk syreförbrukning


Den mängd syre som behövs för att bryta ner en viss mängd organiskt material. Mätning av biologisk syreförbrukning (BOD) i vatten är ett sätt att bestämma graden av förorening från utsläpp av organisk [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se
<< biologisk rening biomagnifikation >>