Betyder biskop
Vad betyder biskop? Här finner du 14 definitioner av biskop. Du kan även lägga till betydelsen av biskop själv

1

0   0

biskop


föreståndare för ett kyrkligt stift
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

biskop


bishop
Källa: osterlen.com

3

0   0

biskop


Grekiska ordet för "övervakare" eller "tillsyningsman". De kristna församlingarnas ledare som undervisade, ledde gudstjänsterna, förrättade dop och nattvard och ansvarade fö [..]
Källa: alltombibeln.se

4

0   0

biskop


En biskop (från grekiskans epískopos, ungefär ’tillsynsman’) är en person med ett visst sorts ämbete inom flera kristna samfund. Biskopen är den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

biskop


Högsta ledaren över prästerna inom katolska kyrkan.
(från grekiskans epískopos)
Anonym - 28 oktober 2019

6

0   0

biskop


Bishop
Källa: algonet.se

7

0   0

biskop


bishop
Källa: slaktdata.org

8

0   0

biskop


  Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ansvarar också för att Guds ord förkunnas och att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med [..]
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

9

0   0

biskop


Ordklass substantiv ● präst som är styresman för ett stift
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

biskop


samfundsledare
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   0

biskop


stiftschef
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   0

biskop


stiftsföreståndare
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

biskop


en ämbetsman inom den katolska kyrkan och högsta ledaren inom ett stift.
Källa: katolik.nu

14

0   0

biskop


Bishop
Källa: algonet.se


Lägg till betydelsen av biskop
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< krumstav rundstav >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse