Betyder filtrerare
Vad betyder filtrerare? Här finner du 7 definitioner av filtrerare. Du kan även lägga till betydelsen av filtrerare själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

filtrerare


En filtrerare är ett djur som äter plankton som det har filtrerat genom särskilt anpassade kroppsdelar. Till filtrerare hör valar, räkor, musslor och många andra vattendjur.
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filtrerare


djur som lever av att fånga levande (plankton) eller döda partiklar ur vattenmassan (suspensionsätare).
Källa: www2.landskrona.se

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrerare


Organism som filtrerar vatten och "äter" partiklarna (de små organismerna) i vattnet. Vissa bottenlevande organismer lever av material som finns i sedimenten, medan andra filtrerarna skiljer [..]
Källa: havochvatten.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrerare


Djur som fångar sin mat från den fria vattenmassan genom att filtrera vattnet. Musslor är filtrerare.
Källa: wwwp.ymparisto.fi

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrerare


Organism som filtrerar vatten och "äter" partiklarna (de små organismerna) i vattnet.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrerare


Organism som filtrerar vatten och "äter" partiklarna (de små organismerna) i vattnet. Vissa bottenlevande organismer lever av material som finns i sedimenten, medan andra filtrerarna [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrerare


Finska viken Östersjön består av havsområdena Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

<< Carl Zeiss Vario-Tessar filtrering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse