Betyder fraktion
Vad betyder fraktion? Här finner du 17 definitioner av fraktion. Du kan även lägga till betydelsen av fraktion själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


del av organisation som ej känner samma samhörighet med organisationen i sig, som med den egna delen | :''Eftersom många '''fraktioner''' har bildats kan det hända att vår organisation så småningom sp [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Del av en större mängd eller massa.
Källa: fass.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Delmängd av ämne (1) som kännetecknas av att en viss kontinuerligt variabel egenskap hos ingående beståndsdelar har värden som ligger inom ett bestämt intervall En kornfraktion kännetecknas av att kornen ligger inom ett visst storleksintervall. En petroleumfraktion kännetecknas av att ingående kolväten ligger inom ett visst kokpunktsintervall. [..]
Källa: nyteknik.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


partigrupp, parlamentsgrupp | fraktion
Källa: sv.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


En fraktion kan avse: Fraktion (organisation) – en särgrupp förenad av en gemensam ståndpunkt inom en organisation Fraktionsdestillation – en destillationsmetod som kan användas för att separera en bl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


En fraktion är en särgrupp förenad av en gemensam ståndpunkt inom en organisation, till exempel ett parti. En fraktion kan vara en relativt organiserad grupp som inom den större gruppen agerar för ett [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Inom matematiken är ett bråk (fraktion) ett uttryck, , som beskriver förhållandet mellan talet N och talet T. Talet kallas för bråkets täljare och talet kallas för bråkets nämnare. För att ha något [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Separat del av avfall (materialslag eller kvalitet) som inte har blandats med annat material eller som har utsorterats ur en blandning.
Källa: vmab.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Ett materialslag, en kvalitet, som separerats från en blandning av olika materialslag.
Källa: ftiab.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


del
Källa: handboken.medibas.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Vid destillering av råolja indelas kolväten i olika fraktioner eller grupper efter kokpunkterna.
Källa: kirab.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Ordklass substantiv ● grupp av likatänkande, del av politiskt parti ● delmängd Bruklighet kemi
Källa: ordbok.mkforlag.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


bestämd del av restprodukter vid källsortering i olika typer av material t ex glas, plast, metall, papper, trä och farligt avfall. Se källsortering
Källa: vontroil.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


Ett materialslag, en kvalitet, som separerats från en blandning av olika materialslag.
Källa: sysav.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


bit
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


del
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fraktion


del av
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< kviga plåt >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse