Betyder fyrkant
Vad betyder fyrkant? Här finner du 13 definitioner av fyrkant. Du kan även lägga till betydelsen av fyrkant själv

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


fyrhörning; geometrisk figur bestående av fyra linjer, som var och en börjar där den förra slutade och den sista slutar där den första började; i många fall förutsätts figuren vara mer eller mindre l [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fyrkant


Fyrkant kan vara Fyrkant – vardagligt en rätvinklig tvådimensionell geometrisk figur med fyra sidor, inexakt som synonym till kvadrat eller rektangel Fyrkant (typografi) – inom typografin en relativ [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fyrkant


Nummertecken, namn på tecknet #. Kallas även brädgård, gärdsgård, stege, staket, fyrkant, vedstapel, haga, stockhög, grind, fyrtagg, pound, eller hashmark (från engelskan). Nummertecknet har ASCII-ko [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fyrkant


hash mark (#) (alt. hash, hashmark)
Källa: app.ub.uu.se

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fyrkant


fyrhörning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fyrkant


rektangel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


Concat -operatör tror jag. Kallas även token -limning eller token -sammanlänkningsoperatör. De ##förbehandlingsoperatörs utför token klistra. När ett makro expanderas ##kombineras de två tokensna på vardera sidan av varje operatör till en enda token, som sedan ersätter ##och och de två ursprungliga tokensna i makroexpansionen. Vanligtvis kommer båda vara identifierare, eller en kommer att vara en identifierare och den andra ett förbehandlingsnummer. När de klistras in gör de en längre indentifierare .
Anders lindgren - 27 augusti 2021

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


är en brädlapp som bidewinds linierne stå updragne på, hwilken tjänar til rättelse wid Evolutioners formerande, och at segla i någon wiß ordre.
Källa: bruzelius.info

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


Ordklass substantiv ● kvadrat, fyrhörning
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


kvadrat
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


kvadratisk
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


ruta
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fyrkant


som trekant
Källa: gayfilmer.wordpress.com

<< fyrtal citizen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse