Betyder handlingsutrymme
Vad betyder handlingsutrymme? Här finner du 2 definitioner av handlingsutrymme. Du kan även lägga till betydelsen av handlingsutrymme själv

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

handlingsutrymme


Ett begrepp som avser en människas möjlighet att agera på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Om du har möjlighet att vara och bete dig på många olika sätt har du ett stort handlingsutrymme. Om du bara kan vara eller bete dig på ett fåtal sätt eller hindras att bete dig på det sätt du vill har du ett begränsat handlingsutrymme
Källa: lasupp.nu

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

handlingsutrymme


slack handlägga
Källa: tools.effso.se
<< hidden bibliography high school library >>