Betyder informationsteknik
Vad betyder informationsteknik? Här finner du 6 definitioner av informationsteknik. Du kan även lägga till betydelsen av informationsteknik själv

1

0   0

informationsteknik


ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering Använd hellre det fullständiga uttrycket informationsteknik än förkortningen IT. Om man ändå vill a [..]
Källa: small-planet.se

2

0   0

informationsteknik


IT. Informationshantering genom användning av internet och datorer.
Källa: dokumera.se

3

1   1

informationsteknik


Teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt kommunikation och presentation av information (data, text, ljud, bild). I begreppet ingår såväl datateknik som teleteknik.
Källa: sakerhetspolitik.se

4

0   1

informationsteknik


ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering Använd hellre det fullständiga uttrycket informationsteknik än förkortningen IT. Om man ändå vill a [..]
Källa: datatermgruppen.se

5

0   1

informationsteknik


Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- elle [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   2

informationsteknik


informatics
Källa: uhr.se

Lägg till betydelsen av informationsteknik
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< informationsbärare insticks >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse