Betyder kon
Vad betyder kon? Här finner du 45 definitioner av kon. Du kan även lägga till betydelsen av kon själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


är en socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har många olika delar:
Källa: tekoppenstankar.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att kategorisera människor. Kön delar ofta in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har flera olika delar:
Källa: genus.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Med kön avses det biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare fastställs för henne eller honom.
Källa: jamstalldskola.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är en beteckning som används för att skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller de producerar. Hos djurarter med sexuell förökning kallas de individer som producerar ägg honor och d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


REDIRECT Socialt kön
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kategori:BiologiKategori:Människans fortplantningKategori:PersonlighetKategori:AnatomiKategori:Identitet
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Sex (male/female)
Källa: algonet.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


En persons kön. En persons kön består av flera delar:
Källa: liquid-linkoping.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är det vanligaste ordet för att insortera människor i kvinnor och män och utifrån det avser ordet kön biologiska skillnader mellan kvinnor och män.
Källa: regiongavleborg.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Könet är en social konstruktion som Patriarkatet har hittat på för att förtrycka kvinnor. Vi feminister tycker att könet ska sakna betydelse för hur en människa behandlas och därför kräver vi att kvin [..]
Källa: jamstalldhetsfeministern.wordpress.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön kan delas in i fyra olika delar:
Källa: patalom6.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Biologiskt kön
Källa: uppsala.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


 - vanligast syftar det på könsorgan, men inom feminismen pratas också om “socialt kön” eller “att göra kön”. Detta syftar till att beskriva, dels hur det fysiska könet förändras när vi påverkas av kroppsideal och annat, men också det upplevda könet, dvs genus.
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


samlingsbegrepp för biologiskt, mentalt, socialt och juridiskt kön
Källa: queerfem.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Definition enligt diskrimineringslagen: att någon är kvinna eller man
Källa: rattighetscenter.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Ordklass substantiv ● endera av de två rolltyperna vid fortplantningen (d.v.s. hona eller hane, kvinna eller man) ● även om grupp (ofta totaliteten) av kvinnor respektive män (hondjur respektive handj [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Att välja kön måste bli en smaksak. Kanske rekommenderar vi oftare hankatter när man inte väljer att arbeta med avel på sina katter, eftersom hanarna oftare är lite lugnare. Se hane respektive hona
Källa: shenandoahs.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


en kategori som samhället använder för att dela in människor i grupperna ”kvinnor och ”män”. En persons kön består av flera faktorer:
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


När vi i dagligt tal pratar om kön preciserar vi sällan vad vi menar. Beroende på sammanhang kan vi mena antingen biologiskt, socialt, mentalt eller juridiskt kön. Kön kan med andra ord betraktas som ett paraplybegepp. Biologiskt kön - har med fortplantningen att göra och avser således biologiska faktorer såsom genitalier, kromosomer, könshormoner [..]
Källa: saralund.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


En socialt konstruerad kategori där människor delas in i grupperna kvinnor och män.
Källa: normkritikern.tumblr.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön definieras som att någon är man eller kvinna. Den som är intersexuell kan t.ex. vara född med atypiska könsorgan.
Källa: liu.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön avser biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Forskare och praktiker använder ofta kön synonymt till begreppet genus men i sammanhanget socialt och kulturellt kön.
Källa: w2t.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


En persons kön består av flera delkategorier. Traditionellt delas kön upp i två kategorier, man och kvinna, men det finns fler sätt att definiera sin könstillhörighet.
Källa: hbt.ifokus.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Ett komplext och omdiskuterad begrepp som kan betyda olika saker beroende på vem du frågar. Det kan vara en persons biologiska kön som registrerats vid födseln. Det kan vara vad du känner dig som, oberoende dina fysiska drag. För att särskilja kön i vardagligt tal från kön i teoretiserandet använder många forskare begreppet genus, men könsbegreppet [..]
Källa: skogssverige.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är det vanligaste ordet för att insortera människor i kvinnor och män, flickor och pojkar och utifrån det avser ordet kön biologiska skillnader mellan kvinnor och män.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


genus
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kategorisering av människor utifrån deras biologiska vid födseln tilldelade kön och social positionering av människor som män eller kvinnor.
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kategorisering av människor utifrån deras biologiska vid födseln tilldelade kön och social positionering av människor som män eller kvinnor.
Källa: teachers.intrasocial.com

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Vilket kön en person har kan bara den bestämma. Det som spelar roll är vilket/vilka kön man själv känner att man har.
Källa: hbts.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är komplicerat och alla menar inte alltid samma sak när de snackar om kön. Vanligast är att kön syftar på det biologiska könet
Källa: gayfilmer.wordpress.com

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Kön är ett sätt att kategorisera människor. Kön delas upp i könsidentitet, biologiskt kön, könsuttryck och juridiskt kön.
Källa: charlieftm.blogg.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kon


Sex (male/female)
Källa: algonet.se

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


en 3-dimensionell geometrisk figur som erhålls genom att rotera en rätvinklig triangel kring en av dess katetrar | :
Källa: sv.wiktionary.org

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


uppdelning i typer av organismer inom en viss art i fortplantningssyfte; i regel har däggdjur två kön: honor och hanar; människans två kön benämns oftast kvinnor och män | ''kortform av'' könsorgan; [..]
Källa: sv.wiktionary.org

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


''(vanligtvis)'' tillsammans (med); hop-
Källa: sv.wiktionary.org

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


Konungaboken
Källa: sv.wiktionary.org

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


Begreppet kön representerar det biologiska könet. Vi föds antingen till kvinnor eller män. Många forskare använder dock begreppet kön även då de talar om det socialt skapade könet – genus.
Källa: lansstyrelsen.se

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


, i matematiken en geometrisk figur som består av strålar, generatriser
Källa: ne.se

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


, prefix som uppträder också i flera andra former, nämligen vanligen framför ett följande l
Källa: ne.se

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


En kon är en geometrisk kropp som bildas av linjer mellan samtliga punkter på konturen av en plan figur och en punkt utanför planet . Är basytan en cirkel fås en cirkulär kon; är den en polygon fås e [..]
Källa: sv.wikipedia.org

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


Kropp som begränsas av en mantelyta och en basyta. Vanligen menas en s.k. rak cirkulär kon. En sådan kon kallas rak därför att höjden går från basytans mittpunkt och cirkulär därför att basytan är ett [..]
Källa: ollevejde.se

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


Ordklass substantiv ● en geometrisk kropp med cirkulär basyta och spetsig topp ● bruksföremål med sådan form ● speciellt om tecken med sådan form, särskilt på sjömärke eller (förr) för stormvarning [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


strut
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


, binamn till Halfdan, den förste konungen.
Källa: grottekvarn.n.nu

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kon


bore
Källa: erebaltor.se

<< cobaltum conus >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse