Betyder Patriarkat
Vad betyder Patriarkat? Här finner du 18 definitioner av Patriarkat. Du kan även lägga till betydelsen av Patriarkat själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat och patriark (av lat. patriarcha) är begrepp med flera innebörder.
Källa: sv.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat syftar inom kyrklig administration på det område som förvaltas av en patriark. Ordet kommer ur grekiskan och betyder "fadersvälde". Under perioden 100-300 e.Kr. utkristalliserades tre vikt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Patriarkat


Ett begrepp som numera, till viss del, ersatts av genussystem och könsmakt. Betyder att samhällsordningen är sådan att män överordnas kvinnor och manliga beteenden värderas högre än kvinnliga. Enligt patriarkatsteorin blir kvinnorna inskolade i patriarkatet av alla delar av samhället och hålls i en beroendeställning av män.
Källa: lansstyrelsen.se

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat (av medeltidslat. patriarcha´tus) avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Med en breddad definition ses patriarkat som ett samhällsskick dä [..]
Källa: genus.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Patriarkat


mansvälde
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


den manliga släktskaps- och samhällsstrukturen är allenarådande, vilket medför att kvinnans mänskliga rättigheter åsidosätts lagligt eller olagligt dvs. i praktiken. Patrilineär eller patriarkal struk [..]
Källa: gunilla.hultgren.forfattare.info

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat betyder "fadersvälde" och kommer av grekiskans πατριάρχης (patriarkhēs). Definitionsmässigt är det ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner inom po [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och eko-nomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: regiongavleborg.se

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


 - ett begrepp för att förklara de samhällssytem som leder till att män överordnads i samhället genom normer och strukturer som vi föds in i och tillsammans upprätthåller, tills dess att vi börjar ifrågasätta. Exempelvis finns det ett omotiverat lönegap mellan kvinnor och män, trots att vi ska ha rätt till lika lön. 
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


en samhällsordning som domineras av män där kvinnor är subordinerade
Källa: queerfem.se

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


En samhällsordning som ger män mer social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor.
Källa: amrahamra.wordpress.com

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Patriarkat har allmänt använts som samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom vilka kvin [..]
Källa: jamstall.nu

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Termen används både sociologiskt och antropologiskt, och beskriver hur män innehar makten i exempelvis ett samhälle eller på en arbetsplats.
Källa: sydsvenskan.se

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Borgarklassens maktutövning är inte den enda förtryckande strukturen. Under klassamhället lever kvinnor i alla sociala grupper under ett specifikt patriarkalt, manschauvinistiskt förtryck. Arbetarkvin [..]
Källa: arbetarmakt.com

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.intrasocial.com

18

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Patriarkat


Patriarkat är
Ett påhittat ord taget från kyrkans värld som kronan på verket i en härskarteknik skapat av ”genusvetare”. Syftet mer patriarken är att framställa kvinnan som offer och därför rättfärdiga dem att kunna kräva mer helt i stil med George Orwell Djurens gård, även kallad Djurfarmen.
Boken är en beskrivning av den kommunistiska revolutionen och återanvänds nu som narrativ för att skapa en liknande samhällsordning i Sverige idag, medan vanliga människor inte bryr sig och än så länge har de lyckats bra. Samtliga högre lärosäten har numera genusutbildningar för skattepengar (ca 250 milj kr/år), vi har världens första feministiska regering samtidigt som resten av världen alltmer förkastar ”feminismen” som ideologi. Vad ännu värre är, samtliga main stream-medier tvångsmatar oss med feministiska perspektiv, på bekostnad av jämställdhet och varje man med åsikter tystas ”en masse”.
Kanske gillar vi hokus pokus i Sverige och det var anledningen till att vi höll fast vid frenologi och det rasbiologiska institutet och tror på spöken och andar?
Genusvetenskapen borde omgående få möta samma öde. Våra ungdomar mår absolut inte bra av att utnyttjas som nyttiga soldater i socialmarxisternas kamp om makten. Pojkarna tar livet av sig, flickorna ser inbillade våldtäktsmän överallt och snart kommer de inte kunna umgås med varandra alls.
Vilka är det som ska ta hand om reproduktionen sen? Vi föder redan för lite barn och förstföderskorna i Sthlm är i snitt 37 år idag. SÅ lång tid tar avprogrammeringen av 70-talisterna och då hade denna rörelse bara börjat.
Jari Raivio - 24 april 2016

<< Kön Grand Salam >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse