Betyder livslängd
Vad betyder livslängd? Här finner du 9 definitioner av livslängd. Du kan även lägga till betydelsen av livslängd själv

1

0   0

livslängd


Livslängd kan avse: Ekonomisk livslängd – den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam Medellivslängd – den genomsnittliga ålder som en människa vid födsel [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   1

livslängd


längden av livet, så lång tid man lever
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   1

livslängd


Varaktigheten hos en LCD-TV anger hur länge den kan användas till den ursprungliga effekten har halverats. Dagens plasma-TV-apparater uppnår ett värde av ca 30 000 timmar. LCD-TV-apparater, med 60 000 timmar förväntad livslängd, kan användas dubbelt så lång tid. Detta innebär att båda teknikerna ger en längre hållbarhet en TV-apparate [..]
Källa: sharp.se

4

0   1

livslängd


Ljuskällors livslängd
Källa: erco.com

5

0   1

livslängd


Ordklass substantiv ● tid som någons liv varar ● utvidgat: tid under vilken något fungerar
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0   1

livslängd


För att beskriva lampors ”livslängd” används några olika definitioner och termer. De viktigaste definitionerna:Livslängd som allmänt begrepp avser den tid en lampa brinner innan den är förbrukad. Medellivslängd avser den tid när medelvärdet av alla lampor i en installation. Service Life avser den tid efter vilken ljusmängden i en be [..]
Källa: auralight.se

7

0   1

livslängd


varaktighet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

8

0   1

livslängd


Uppges ofta på ljuskällor och elektroniska komponenter för att indikera en förväntad livslängd på produkten. Är beroende av yttre omständigheter såsom omgivningstemperatur (Ta-värde), antal [..]
Källa: glamox.com

9

0   1

livslängd


Hur länge en sikt/metallduk kan användas innan den behöver bytas
Källa: bopp.ch

Lägg till betydelsen av livslängd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< huvudbonad bröstmjölk >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse