Betyder mortalitet
Vad betyder mortalitet? Här finner du 8 definitioner av mortalitet. Du kan även lägga till betydelsen av mortalitet själv

1

1   0

mortalitet


»dödlighet.
Källa: sbu.se

2

1   0

mortalitet


Dödlighet. Anges oftast i antal döda per 1000 invånare och år.
Källa: fass.se

3

1   0

mortalitet


Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   0

mortalitet


Dödstal. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
Källa: urbanutveckling.se

5

0   0

mortalitet


dödlighet.
Källa: medicinskordbok.se

6

0   0

mortalitet


dödlighet
Källa: handboken.medibas.se

7

0   0

mortalitet


dödlighet
Källa: b2b.liber.se

8

0   0

mortalitet


dödlighet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

Lägg till betydelsen av mortalitet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< monitorering mothypotes >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse