Betyder redoxreaktion
Vad betyder redoxreaktion? Här finner du 3 definitioner av redoxreaktion. Du kan även lägga till betydelsen av redoxreaktion själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

redoxreaktion


sammansättning av en oxidation och en reduktion; reaktion i vilken oxidationstal förändras
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

redoxreaktion


REDIRECT Redox
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

redoxreaktion


När ett ämne oxideras, måste samtidigt ett annat ämne reduceras. Totalreaktionen kallas en redoxreaktion.
Källa: skolor.pedc.se (offline)
<< blandning reaktion >>