Betyder uppfinning
Vad betyder uppfinning? Här finner du 6 definitioner av uppfinning. Du kan även lägga till betydelsen av uppfinning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppfinning


teknisk apparat, metod eller process som blivit uppfunnen av någon eller några personer | :''Vad har du för '''uppfinning''' med dig?'' | uppfinning
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppfinning


En uppfinning är en ny teknisk artefakt. Funktionsprincipen bakom en uppfinning kan skyddas med patent, eller utvecklas genom öppen innovation. Den utseendemässiga utformningen av en produkt kan skydd [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

uppfinning


Uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning, som kan beviljas patent måste däremot uppfylla vissa bestämda patenterbarhetskriterier eller patenterbarhetsvillkor. När uttrycket uppfinning används här gäller det patenterbara eller möjligen patenterbara uppfinningar.
Källa: uppfinnare.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppfinning


En nyskapelse av teknisk karaktär; uppfinningar kan skyddas av patent.
Källa: innovationonline.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppfinning


Anordning eller metod för att som löser ett tekniskt problem och som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. Uppfinningar ges skydd genom att patent beviljas f [..]
Källa: dokumera.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppfinning


innovation
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se
<< klöka upptäcka >>