Betyder var
Vad betyder var? Här finner du 26 definitioner av var. Du kan även lägga till betydelsen av var själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


på vilken plats | : | vart; mot eller till vilken plats | varje, varenda | gulaktig kroppsvätska formad av utsöndring, bestående av vita blodceller, död hud, och mikroorganismer | :''Det kom mycket [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Statistisk metod som beskriver den största potentiella förlust vid en investering som med en viss statistisk säkerhet (konfidensnivå) kan uppstå under en bestämd tidsperiod. Används för att mäta risken i en specifik tillgång eller i en portfölj av tillgångar. Riksbanken tillämpar konfidensnivån 99 procent och tidsperioden tio dagar.
Källa: riksbank.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


du vill läsa
Källa: educationlink.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


känslig, vaksam. Dä ska du bli var
Källa: rigmormortis1998.wordpress.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Var kan syfta påVar , en asynja i nordisk mytologi Var i Frankrikevar., inom botaniken en förkortning för varietetValue at Risk, eller VaR, ett riskmått inom finansFör gårdvar, se [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Var är ett departement i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike. Huvudort är Toulon. Departementet har fått sitt namn efter floden Var. Lista över kommuner i departementet Var K [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Var eller Vår, fornvästnordiska Vár, var i nordisk mytologi en asynja som tillhörde Friggs heliga systraskap. Var är gudinna över löften och eder. Hon är även giftermålsgudinna. Det är i dessa ämnen [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Var eller pus är ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion. Var består till största delen av vita blodkroppar som absorberat främmande organismer. Det var som uppstår vid sårläkning best [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


REDIRECTVarietet Kategori:Systematik
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Var är en flod i sydöstra Frankrike, som mynnar i Medelhavet. Största delen av floden flyter genom departementet Alpes-Maritimes, med en kortare sträcka om ungefär 15 kilometer i departementet Alpes-d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


} |datum=- }}
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


pus, trögflytande vätska bestående av vita blodkroppar och bakterier.
Källa: medicinskordbok.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Voltampere, reaktivt. Se också "Reaktiv effekt".
Källa: fluke.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Voltampere, reaktivt. Se också "Reaktiv effekt".
Källa: fluke-cz.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Vûrr, vôrr
Källa: lofsdaleninfo.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Mått på den uppskattade marknadsrisken i en värdepappersportfölj. Beräkningen av risken baseras på historiska samband och variationer i marknadsvärdet för olika tillgångar i portföljen.
Källa: dokumera.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


Beräkningen av Value-at-Risk (VaR) syftar till att visa hur mycket den aktuella fonden under normala marknadsförhållanden maximalt kan förväntas förlora över 1 dag och med 99 procents säkerhet. Absolu [..]
Källa: swedbankrobur.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


varenda
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


varje
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


vart
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


  goor
Källa: koikul.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


(Varr), en av Dvalins konstnärer.
Källa: grottekvarn.n.nu

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


(Vár), asynja, löftets gudinna, vars namn åkallades, då brudgums och bruds händer lades i varandra. Hon vakar också över löftenas helighållande.
Källa: grottekvarn.n.nu

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


varse
Källa: krangede.nu (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var


varietas (varietet)
Källa: g3.spraakdata.gu.se

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

var


el. hår
Källa: klangfix.se

<< kl but >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse