Betyder var
Vad betyder var? Här finner du 26 definitioner av var. Du kan även lägga till betydelsen av var själv

1

0   0

var


på vilken plats | : | vart; mot eller till vilken plats | varje, varenda | gulaktig kroppsvätska formad av utsöndring, bestående av vita blodceller, död hud, och mikroorganismer | :''Det kom m [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

var


Statistisk metod som beskriver den största potentiella förlust vid en investering som med en viss statistisk säkerhet (konfidensnivå) kan uppstå under en bestämd tidsperiod. Används för att mäta risken i en specifik tillgång eller i en portfölj av tillgångar. Riksbanken tillämpar konfidensnivån 99 procent och tidsperioden tio dagar.
Källa: riksbank.se

3

0   0

var


du vill läsa
Källa: educationlink.se

4

0   0

var


känslig, vaksam. Dä ska du bli var
Källa: rigmormortis1998.wordpress.com

5

0   0

var


Var kan syfta påVar , en asynja i nordisk mytologi Var i Frankrikevar., inom botaniken en förkortning för varietetValue at Risk, eller VaR, ett riskmått inom finansFör gårdv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

var


Var är ett departement i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike. Huvudort är Toulon. Departementet har fått sitt namn efter floden Var. Lista över kommuner i departementet Var< [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

var


Var eller Vår, fornvästnordiska Vár, var i nordisk mytologi en asynja som tillhörde Friggs heliga systraskap. Var är gudinna över löften och eder. Hon är även giftermålsgudinna. Det är i d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

var


Var eller pus är ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion. Var består till största delen av vita blodkroppar som absorberat främmande organismer. Det var som uppstår vid sårläkni [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

var


REDIRECTVarietet Kategori:Systematik
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

var


Var är en flod i sydöstra Frankrike, som mynnar i Medelhavet. Största delen av floden flyter genom departementet Alpes-Maritimes, med en kortare sträcka om ungefär 15 kilometer i departementet Al [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

var


} |datum=- }}
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

var


pus, trögflytande vätska bestående av vita blodkroppar och bakterier.
Källa: medicinskordbok.se

13

0   0

var


Voltampere, reaktivt. Se också "Reaktiv effekt".
Källa: fluke.com

14

0   0

var


Voltampere, reaktivt. Se också "Reaktiv effekt".
Källa: fluke-cz.cz

15

0   0

var


Vûrr, vôrr
Källa: lofsdaleninfo.se

16

0   0

var


Mått på den uppskattade marknadsrisken i en värdepappersportfölj. Beräkningen av risken baseras på historiska samband och variationer i marknadsvärdet för olika tillgångar i portföljen.
Källa: dokumera.se

17

0   0

var


Beräkningen av Value-at-Risk (VaR) syftar till att visa hur mycket den aktuella fonden under normala marknadsförhållanden maximalt kan förväntas förlora över 1 dag och med 99 procents säkerhet [..]
Källa: swedbankrobur.se

18

0   0

var


varenda
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

var


varje
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0   0

var


vart
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0   0

var


  goor
Källa: koikul.se

22

0   0

var


(Varr), en av Dvalins konstnärer.
Källa: grottekvarn.n.nu

23

0   0

var


(Vár), asynja, löftets gudinna, vars namn åkallades, då brudgums och bruds händer lades i varandra. Hon vakar också över löftenas helighållande.
Källa: grottekvarn.n.nu

24

0   0

var


varse
Källa: krangede.nu

25

0   0

var


varietas (varietet)
Källa: g3.spraakdata.gu.se

26

0   1

var


el. hår
Källa: klangfix.se

Lägg till betydelsen av var
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< kl but >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse