Betyder äganderätt
Vad betyder äganderätt? Här finner du 12 definitioner av äganderätt. Du kan även lägga till betydelsen av äganderätt själv

1

2   2

äganderätt


Motsats till tomträtt. Såväl marken som huset ägs av samma ägare.
Källa: restate.se

2

2   2

äganderätt


Som kund i ISY har Ni alltid fullständig äganderätt till samtliga adresser som ingår i Er kundgrupp.
Källa: isydistribution.se

3

1   3

äganderätt


Denna artikel behandlar juridiska aspekter på äganderätten i Sverige. För filosofiska och ideologiska synpunkter, se ägande. Äganderätt är en idé om ett materiellt rättighetsanspråk, där ägaren besitt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   2

äganderätt


Då man efter ett fastighetsköp erhållit lagfart på  fastigheten.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

5

0   2

äganderätt


Med äganderätt avses en persons rätt att förfoga över fastigheten och nyttja den. Äganderätten övergår enligt avtalsvillkoren i ett lagligt förvärv, t.ex. genom en överlåtelsehandling. Den formella in [..]
Källa: kiinteistoasiat.fi

6

0   2

äganderätt


Rätt att utnyttja sin egendom som man vill. Begränsningar i äganderätten kan följa av lag eller ingångna avtal. Egendom kan t.ex. få användas utan ägarens tillstånd i nödsituationer.
Källa: helpforsakring.se

7

0   3

äganderätt


rätten att utnyttja sin egendom efter egen bedömning och tycke
Källa: sv.wiktionary.org

8

0   3

äganderätt


Äganderätt – Att ärva något med äganderätt innebär att man ärver den avlidnes kvarlåtenskap och kan fritt disponera över den, förbruka den samt testamentera den vidare.
Källa: internetjuridik.com

9

0   3

äganderätt


ownership, proprietary, title to äganderättshandling
Källa: tools.effso.se

10

0   3

äganderätt


Motsats till tomträtt. Såväl marken som huset ägs av samma ägare
Källa: styrelseguiden.se

11

0   3

äganderätt


innebär att du köper ditt hus och din tomt och blir lagfaren ägare till fastigheten. Äganderätt är den upplåtelseform som ger Dig som ägare största självständighet att råda över Din fastighet, vad gäl [..]
Källa: maklarhuset.se

12

0   3

äganderätt


Rätt att utnyttja sin egendom efter sitt eget gottfinnande. Begränsningar i äganderätten kan följa av lag eller ingångna avtal. Egendom kan få användas utan ägarens tillstånd i nödsituationer. [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av äganderätt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< roly poly folketymologi >>