Betyder Aktielån
Vad betyder Aktielån? Här finner du 5 definitioner av Aktielån. Du kan även lägga till betydelsen av Aktielån själv

1

0   0

Aktielån


Utlåning av aktier från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid lämna tillbaka samma antal aktier. Sker ofta i kombination med en ränteersättning till långivar [..]
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Aktielån


Blankning (engelska: short selling) är en ekonomisk term som innebär att man säljer finansiella instrument som till exempel aktier som man inte äger. Det är i princip motsatsen till ett vanligt a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Aktielån


Utlåning av aktier från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid återställa samma antal aktier.
Källa: avanza.se

4

0   0

Aktielån


tas upp från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal. Genom lånet kan låntagaren sälja aktierna utan att äga dem, blanka, och sedan när kursen sjunkit köpa tillbaka dem till ett billigare pris.
Källa: swedishbankers.se

5

0   0

Aktielån


Utlåning av aktier från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid lämna tillbaka samma antal aktier. Sker ofta i kombination med en ränteersättning till långivar [..]
Källa: svaronline.se

Lägg till betydelsen av Aktielån
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kapitalomsättningshastighet Patogenetisk >>