Betyder Aktieoption
Vad betyder Aktieoption? Här finner du 8 definitioner av Aktieoption. Du kan även lägga till betydelsen av Aktieoption själv

1

0   0

Aktieoption


En option som har en aktie som underliggande vara. Finns som köp- och säljoptioner. Den som köper en option har rätt, men ej skyldighet, att köpa/sälja en aktie ett visst datum i framtiden till [..]
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Aktieoption


En option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köp option).
Källa: aktiespararna.se

3

0   0

Aktieoption


En aktieoption är en option där den underliggande varan är en aktie . Optionen ger innehavaren rätten men ej skyldigheten att under vissa villkor angivna i optionen köpa eller sälja aktier.Kateg [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Aktieoption


En option där det underliggande instrumentet är en aktie.
Källa: avanza.se

5

0   0

Aktieoption


Ger optionsinnehavaren rätten, men inte skyldigheten, att under vissa villkor som anges i optionen rätt att köpa eller sälja aktier.
Källa: dokumera.se

6

0   0

Aktieoption


ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att under vissa villkor angivna i optionen köpa eller sälja aktier.
Källa: swedishbankers.se

7

0   0

Aktieoption


Finns som köp- och säljoptioner. Innehavaren (den som köper optionen) av en köp-/säljoption har rätten (men inte skyldigheten) att köpa/sälja en aktie, per ett visst datum i framtiden, till et [..]
Källa: hjalp.swedbank.se

8

0   0

Aktieoption


En option som har en aktie som underliggande vara. Finns som köp- och säljoptioner. Den som köper en option har rätt, men ej skyldighet, att köpa/sälja en aktie ett visst datum i framtiden till [..]
Källa: svaronline.se

Lägg till betydelsen av Aktieoption
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kassalikviditet PBP >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse