Betyder Arbetsbrist
Vad betyder Arbetsbrist? Här finner du 8 definitioner av Arbetsbrist. Du kan även lägga till betydelsen av Arbetsbrist själv

1

0   0

Arbetsbrist


Arbetsbrist innebär att arbetsgivaren inte har tillräckligt med arbetsuppgifter att erbjuda. Det kan leda till att arbetsgivaren måste säga upp personal och klassas som saklig grund för uppsägni [..]
Källa: unionen.se

2

0   0

Arbetsbrist


Lag om anställningsskydd (1982:80), förkortat LAS, är i Sverige den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Lagen antogs 1982 och ersatte då LAS (1974:12). I Lag om anstäl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Arbetsbrist


Förhållande som råder om en arbetsgivare har för lite arbetsuppgifter i förhållande till antalet anställda. Arbetsbrist är under vissa förutsättningar grund för uppsägning.
Källa: juridikfokus.se

4

0   0

Arbetsbrist


En anställd kan sägas upp på grund av brist på arbete.
Källa: itskolan.lo.se

5

0   0

Arbetsbrist


För att en uppsägning av en anställd ska ske måste det finnas s k saklig grund. En orsak som utgör saklig grund är s k arbetsbrist. Arbetsbrist kan bestå av ekonomiska, tekniska, eller organisa [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

6

0   0

Arbetsbrist


när en viss tjänst inte längre kommer att vara kvar, kan bero på minskad efterfrågan, men också på omorganisation, förändrat arbetsinnehåll och ändrade kompetenskrav. Vid arbetsbrist har arbetsgivare rätt att säga upp personal. Arbetsgivaren avgör om arbetsbrist råder. Det har visat sig att gränsen mellan uppsägning av arbetsbrist [..]
Källa: saco.se

7

0   0

Arbetsbrist


Arbetsbrist innebär att det inte finns några arbetsuppgifter för en eller flera arbetstagare. För att arbetsbrist ska anses föreligga krävs att en arbetsgivare har uttömt alla sina möjligheter [..]
Källa: dokumera.se

8

0   0

Arbetsbrist


Saklig anledning till uppsägning enligt lagen om anställningsskydd. Allt som inte rör personliga skäl till uppsägning utan som handlar om företagets verksamhet som bristande lönsamhet, besparin [..]
Källa: finansforbundet.se

Lägg till betydelsen av Arbetsbrist
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Allmän pott Arbetsmiljölagen >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse