Betyder Arvsmassa
Vad betyder Arvsmassa? Här finner du 6 definitioner av Arvsmassa. Du kan även lägga till betydelsen av Arvsmassa själv

1

0   0

Arvsmassa


se Genom.
Källa: skk.se

2

0   0

Arvsmassa


Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Arvsmassa


Ordklass substantiv ● de substanser i en cell med vilkas hjälp nedärvning sker ● summan av en individs arvsanlag Bruklighet ofta bildligt
Källa: ordbok.mkforlag.com

4

0   0

Arvsmassa


Summan av alla arvsanlag i en cell eller ett virus, d.v.s. den totala ärftliga informationen. Se även DNA
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

5

0   0

Arvsmassa


Arvsmassan är detsamma som alla gener eller arvsanlag hos en individ eller en art. Kallas ibland genom.
Källa: genteknik.nu

6

0   2

Arvsmassa


Genom Autosomalt Anlaget sitter på en kromosom som inte är könsbestämmande.
Källa: shenandoahs.se

Lägg till betydelsen av Arvsmassa
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Arvbarhet Autosomal nedärvning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse