Betyder Byggnadsminne
Vad betyder Byggnadsminne? Här finner du 6 definitioner av Byggnadsminne. Du kan även lägga till betydelsen av Byggnadsminne själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnadsminne


Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturminneslagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturh [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnadsminne


Byggnad som enligt länsstyrelsebeslut skall bevaras och skyddas. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturminneslagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta. [..]
Källa: titania.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnadsminne


En byggnad eller anläggning som anses vara "synnerligen märklig" med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne (BM) av Länsstyrelsen. Till vardags talar man om k-märkta byggnader, när man oftast menar byggnadsminnen.
Källa: norrkoping.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnadsminne


Ordklass substantiv ● byggnad som av länsstyrelseförklarats kulturhistoriskt värdefull och därför inte får rivas eller förändras till det yttre
Källa: ordbok.mkforlag.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnadsminne


En byggnad eller anläggning som anses vara "synnerligen märklig" med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne (BM) av Länsstyre [..]
Källa: vaggeryd.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Byggnadsminne


Kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom beslut av länsstyrelsen, varvid fastighetsägaren kan få rätt till statligt stöd. Statliga byggnadsminnen beslutas av regeringen. En byggnadsminnesförklaring är inte detsamma som q-märkning (k-märkning). Sådan beslutas av kommunen i en detaljplan.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

<< Manskör Lista över byggnadsminnen i Uppsala län >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse