Betyder Delegering
Vad betyder Delegering? Här finner du 9 definitioner av Delegering. Du kan även lägga till betydelsen av Delegering själv

1

0   0

Delegering


Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. Till exempel är högsta beslutande organet i en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegeringsärenden finns uppräknade i nämndens delegeringsordning. 
Källa: salem.se

3

0   0

Delegering


överlämnande av beslutsrätt till någon med befogenhet och behörighet.
Källa: medicinskordbok.se

4

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegations-ordning
Källa: ljusdal.se

5

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegations-ordning
Källa: tyreso.se

6

0   0

Delegering


Ordklass substantiv ● överflyttning av beslutanderätt eller dylikt
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0   0

Delegering


Se delegera.
Källa: dokumera.se

8

0   0

Delegering


Används ofta som en synonym för composition (se composition). Ska vi vara riktigt renläriga är det en ännu noggrannare imitation av arv eftersom "subklassen" måste skicka med en referens til [..]
Källa: ict.kth.se

9

0   0

Delegering


Att man ber en person eller arbetsgrupp att arbeta med en fråga eller besluta i den.
Källa: attention-riks.se

Lägg till betydelsen av Delegering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Älskade ängel Mellersta Östergötlands Järnväg >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse