Betyder Delegering
Vad betyder Delegering? Här finner du 9 definitioner av Delegering. Du kan även lägga till betydelsen av Delegering själv

1

0   0

Delegering


Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. Till exempel är högsta beslutande orga [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegeringsärenden finns uppräknade i nämndens delegeringsordning. 
Källa: salem.se

3

0   0

Delegering


överlämnande av beslutsrätt till någon med befogenhet och behörighet.
Källa: medicinskordbok.se

4

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegations-ordning
Källa: ljusdal.se

5

0   0

Delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegations-ordning
Källa: tyreso.se

6

0   0

Delegering


Ordklass substantiv ● överflyttning av beslutanderätt eller dylikt
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0   0

Delegering


Se delegera.
Källa: dokumera.se

8

0   0

Delegering


Används ofta som en synonym för composition (se composition). Ska vi vara riktigt renläriga är det en ännu noggrannare imitation av arv eftersom "subklassen" måste skicka med en refere [..]
Källa: ict.kth.se

9

0   0

Delegering


Att man ber en person eller arbetsgrupp att arbeta med en fråga eller besluta i den.
Källa: attention-riks.se

Lägg till betydelsen av Delegering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Älskade ängel Mellersta Östergötlands Järnväg >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse