Betyder Departementsserien
Vad betyder Departementsserien? Här finner du 5 definitioner av Departementsserien. Du kan även lägga till betydelsen av Departementsserien själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Departementsserien


En serie för publicering av promemorior och rapporter som arbetats fram inom Regeringskansliet. Förkortas Ds.
Källa: regeringen.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Departementsserien


Serie där Regeringskansliets rapporter publiceras. Förutom rapporter ingår också promemorior som arbetats fram inom Regeringskansliet.
Källa: riksdagen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Departementsserien


Departementsserien (Ds) – Efter att regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i Departementsserien.
Källa: internetjuridik.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Departementsserien


Departementsserien (Ds), alternativt departementsstencil eller departementsskrivelse är en serie där rapporter och betänkanden från utredningar inom svenska departement publiceras. Ds skiljer sig från [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Departementsserien


När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i Departementsserien (Ds). Sök i Departementsserien (Ds)
Källa: lagrummet.se (offline)

<< Departementssekreterare gästgivare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse