Betyder Dioptri
Vad betyder Dioptri? Här finner du 15 definitioner av Dioptri. Du kan även lägga till betydelsen av Dioptri själv

1

1   0

Dioptri


Dioptri är måttenheten för en lins ljusbrytande förmåga. Ljusbrytningens storlek beror i första hand på linsytornas kupighet samt på linsmaterialets brytningsindex. För att få en måttskala som stiger [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Dioptri


Ett mått som oftast används vid okularjusteringar. Det är ett mått på optisk brytkraft.
Källa: cyberphoto.se

3

0   0

Dioptri


En innstillingsmulighet ved kameraets søker. Dioptrien brukes til å stille synssyrken, slik at man har mulighet til å se gjennom søkeren uten bruk av sjenerende briller.
Källa: foto-hobbyistene.org

4

0   0

Dioptri


D, enhet för linsers brytning.
Källa: medicinskordbok.se

5

0   0

Dioptri


Ett mått på brytkraften hos glasögon eller andra optiska element. En dioptri brytkraft är när ett glas kan böja av ljuset en centimeter på avståndet en meter. Det optiska synfelet mäts i enheten dioptrier.
Källa: hendens.se

6

0   0

Dioptri


enhet för lins brytningsförmåga
Källa: oftalmologi.se

7

0   0

Dioptri


Måleenhet for evne til bryte lyset.Forsatslinser og brilleglass sin brennvidde oppgis normalt i dioptrier. 1 dioptri er lik 100cm brennvidde. Brennvidde = 100/dioptritallet.
Källa: fototips.no

8

0   0

Dioptri


Måleenhet for evne til bryte lyset.Forsatslinser og brilleglass sin brennvidde oppgis normalt i dioptrier. 1 dioptri er lik 100cm brennvidde. Brennvidde = 100/dioptritallet.
Källa: fototips.no

9

0   0

Dioptri


Ordklass substantiv ● enhet för beräkning av linsers brytningsförmåga
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

Dioptri


Måttenhet för en lins ljusbrytande förmåga.
Källa: lasglasogon.info

11

0   0

Dioptri


Dioptri är ett mått på brytkraften, dvs. hur mycket ljuset kröks, hos t.ex. linser, glasögon eller andra optiska element. Optiker använder denna måttenhet i glasögon- och linsrecept. Ett negativt diop [..]
Källa: billigalinser.nu

12

0   0

Dioptri


En innstillingsmulighet ved kameraets søker. Dioptrien brukes til å stille synssyrken, slik at man har mulighet til å se gjennom søkeren uten bruk av sjenerende briller.
Källa: foto-hobbyistene.org

13

0   0

Dioptri


Måleenhet for evne til bryte lyset.Forsatslinser og brilleglass sin brennvidde oppgis normalt i dioptrier. 1 dioptri er lik 100cm brennvidde. Brennvidde = 100/dioptritallet.
Källa: fototips.no

14

0   0

Dioptri


Måleenhet for evne til bryte lyset.Forsatslinser og brilleglass sin brennvidde oppgis normalt i dioptrier. 1 dioptri er lik 100cm brennvidde. Brennvidde = 100/dioptritallet.
Källa: fototips.no

15

1   3

Dioptri


Ett mått på optisk brytkraft. Dioptrivärdet definieras som det inverterade värdet av brännvidden (ƒ) i meter. En lins eller optik med ƒ = 1 meter har dioptritalet 1, ƒ = 0,5 meter motsvarar 2 dioptrier, och så vidare. Av grekiskans dia- [genom] och opsethai [att skola se].
Källa: tidningenfoto.se

Lägg till betydelsen av Dioptri
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Dikroitiska filter Direktbild >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse