Betyder Distorsion
Vad betyder Distorsion? Här finner du 18 definitioner av Distorsion. Du kan även lägga till betydelsen av Distorsion själv

1

0   0

Distorsion


Förvrängning, av latinets dis- [isär] och torquere [vrida]. Ett objektiv med tunnformig distorsion avbildar raka linjer som utåtbuktande. Fenomenet är vanligt hos vidvinkelobjektiv och i vidvinkelområdet hos zoomobjektiv. Teleobjektiv har ofta kuddformig distorsion och avbildar raka linjer som inåtbuktande. Digitaliserade bilder med synlig distorsi [..]
Källa: tidningenfoto.se

2

1   1

Distorsion


Betyder förvrängning. Två vanliga typer av distorsion är för det första tunnformighet vilket innebär att raka linjer buktar utåt bildens kanter. Det är andra är kuddformighet som då inträffar på teleobjektiv och det är att raka linjer böjs inåt i stället. Det finns bra programvaror som kan kompensera dessa optiska fel på digitala bilder.   DL [..]
Källa: cyberphoto.se

3

0   0

Distorsion


en oönskad förändring av signalernas vågformer när de passerar en ljudapparat. Distorsion förekommer oftast som s.k. harmonisk distorsion, även kallad klirr, som innebär att oönskade övertoner, som inte fanns i den ursprungliga signalen, alstras av ofullkomligheter i ljudanläggningen. En form av harmonisk distorsion är intermodulation (IM-distorsio [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org

4

0   0

Distorsion


Distorsion (latin ”förvridning”, ”vanställning”, av dis- ”itu”, ”isär”, och torquere ”vrida”, ”draga”, ”förvrida”) har flera betydelser som förvrängning, förvanskning, förvändhet, skevhet, snedvridnin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Distorsion


Den här artikeln handlar om distorsion inom teleteknik (inklusive musik).För andra betydelser av ordet, se Distorsion. Distorsion är inom telekommunikation en typ av förvanskning av telesignalen. Dist [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Distorsion


Distorsion används inom medicinen som samlingsnamn för åkommor som är avvikande från normalläget. Patienten kan enligt Socialstyrelsen i Sverige ha: Vid klassifikation av dödsorsaker: 840 Distorsion i [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Distorsion


Man vill att signalen man stoppar in i sin förstärkare ska "se" likadan ut när den har gått igenom förstärkaren - bara att den är större. Skulle signalen inte se likadan ut så kallas det dis [..]
Källa: component.se

8

0   0

Distorsion


Nu är det så att man sällan lyssnar på rena sinustoner utan musik. Musik består av frekvenser som blandats och som kontinuerligt varierar i styrka - detta kan locka fram negativa sidor hos den negativ [..]
Källa: component.se

9

0   0

Distorsion


vrickning.
Källa: medicinskordbok.se

10

0   0

Distorsion


Fenomen som innebär att formen (1) ändras hos en våg vid överföring via ett transmissionssystemFenomen som innebär att ett objekts inbördes proportioner förändrasDeformation hos bilden av ett föremål som betraktas genom ett genomsynligt material (1), förorsakad av materialets (1) oenhetliga optiska egenskaper
Källa: nyteknik.se

11

0   0

Distorsion


(om vågrörelse:) ändring av vågprofil under utbredningsförlopp
Källa: nyteknik.se

12

0   0

Distorsion


 ”Förvrängning” av ljud. Generell benämning för ljud som ”låter illa” eller ej överensstämmer med originalljudet. Distorsion erhålls exempelvis vid för stark utstyrning i förstärkarkretsar eller inspe [..]
Källa: sverigesradio.se

13

0   0

Distorsion


förvridning, förvrängning, antingen som stukning av led eller felteckning i lins så att raka perifera linjer blir bågformade utåt eller inåt
Källa: handboken.medibas.se

14

0   0

Distorsion


Ordklass substantiv ● förvrängning eller förvridning av ljud, bild med mera Bruklighet teknik ● stukning, ledvrickning Bruklighet medicin
Källa: ordbok.mkforlag.com

15

0   0

Distorsion


De allra flesta kameraobjektiv förvränger bilden av motivet. Tunnformig distorsion innebär att raka linjer buktar utåt från mitten av bildens kanter. Kuddformig distorsion innebär att raka linjer bukt [..]
Källa: programsupport.se

16

0   0

Distorsion


En icke önskvärd förvrängning av ljudet. Kraftig distorsion på höga volymer kan i vissa fall skada hörseln allvarligt! Distorsion uppges för det mesta som en procentdel av det totala ljudet. 1% distorsion = 99% rent ljud. Det finns också olika typer av distorsion. THD eller "Total Harmonic Distortion" är den vanligaste termen. And [..]
Källa: bigscreen.se

17

0   0

Distorsion


Distorsion är förvrängning eller felaktig återgivning av signaler (till exempel ljud, bild eller el). Distorsion av en ljudsignal, till exempel när volymen är för hög för utrustningen, gör att ljudet [..]
Källa: voodoofilm.org

18

0   0

Distorsion


förvanskning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

Lägg till betydelsen av Distorsion
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Direktbild DNG >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse