Betyder Domstolar
Vad betyder Domstolar? Här finner du 6 definitioner av Domstolar. Du kan även lägga till betydelsen av Domstolar själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


De myndigheter som avgör olika rättsliga frågor kallas domstolar. De allmänna domstolarna behandlar bl and annat brottmål. De är indelade i tre nivåer, instanser: Tingsrätt (första instans) Hovrätt (andra instans) Högsta domstolen (sista instans)
Källa: brottsoffermyndigheten.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


En domstol är en offentlig institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott med mera. En domst [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


En domstol är en offentlig institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott med mera. En domst [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


Det finns flera domstolar på olika nivåer.Tingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Det finns 49 tingsrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i de brottmål, tvistemål och domstolsärenden som överklagas från en tingsrätt. Det f [..]
Källa: ekobrott.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl.a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.ex. skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål. Mark- och miljödomstolarna handlägger milj [..]
Källa: aklagare.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domstolar


I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger [..]
Källa: alltomjuridik.se

<< Vinstutdelning Frivården >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse