Betyder Elberedskapsavgift
Vad betyder Elberedskapsavgift? Här finner du 10 definitioner av Elberedskapsavgift. Du kan även lägga till betydelsen av Elberedskapsavgift själv

1

0   0

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: energi.savsjo.se

2

0   0

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: vetabvetlanda.se

3

0   0

Elberedskapsavgift


En statlig avgift för finansiering av samhällets behov av el i kriser och krig. Det är nätföretaget som är skyldigt att ta in avgiften från elkunden och betala vidare till staten. Avgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångpost.
Källa: ovikenergi.se

4

0   0

Elberedskapsavgift


 Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig. Elcertifikatavgift - Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen.
Källa: gavleenergi.se

5

0   0

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: nat.bengtsfors.se

6

0   0

Elberedskapsavgift


Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer mm mm. Elberedskapsavgiften är för närvarande 45 kr/år + moms. [..]
Källa: booenergi.se

7

0   0

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: alvestaenergi.se

8

0   0

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: kristinehamnsenergi.se

9

0   1

Elberedskapsavgift


Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
Källa: energimarknadsbyran.se

10

2   4

Elberedskapsavgift


En statlig avgift för finansiering av regeringens pompa o ståt.
Fler avgifter är att vänt både här o där för att finansiera politikers dyra livsstil.
pluring - 20 mars 2017

Lägg till betydelsen av Elberedskapsavgift
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Betalningsansvarig Elcertifikatsavgift >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse