Betyder Engångsåtertag
Vad betyder Engångsåtertag? Här finner du 2 definitioner av Engångsåtertag. Du kan även lägga till betydelsen av Engångsåtertag själv

1

0   0

Engångsåtertag


Se Reallokering.
Källa: maxm.se

2

0   0

Engångsåtertag


Engångsåtertag innebär att ett försäkringsbolag tar tillbaka återbäring vid ett tillfälle. Återbäringen är den del av ditt pensionskapital som inte är garanterad utan kan tas tillbaka för att täcka förluster i bolaget. Engångsåtertag kan även kallas momentan reallokering.
Källa: media.amf.se

Lägg till betydelsen av Engångsåtertag
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Efterskydd Entréfond >>