Betyder Handelsbalans
Vad betyder Handelsbalans? Här finner du 10 definitioner av Handelsbalans. Du kan även lägga till betydelsen av Handelsbalans själv

1

1   0

Handelsbalans


En uppställning av varuexporten och varuimporten för ett land.
Källa: finansportalen.se

2

1   0

Handelsbalans


Skillnaden mellan exportinkomster och importutgifter.
Källa: regeringen.se

3

1   0

Handelsbalans


Värdet av ett lands export och import av varor under ett år eller en månad. Handelsbalansen är en del av bytesbalansen.
Källa: konj.se

4

1   0

Handelsbalans


Ett lands export minus dess import. Ett land som importerar mer än det exporterar får en negativ handelsbalans. Ett land med ett exportöverskott får en positiv handelsbalans.
Källa: attac.se

5

1   0

Handelsbalans


En uppställning av varuexporten och varuimporten för ett land.
Källa: svaronline.se

6

1   0

Handelsbalans


värdeskillnaden mellan ett lands varuexport och varuimport. Bytesbalansen omfattar även tjänstehandel samt vissa inkomstöverföringar med utlandet medan betalningsbalansen omfattar alla ekonomiska [..]
Källa: handelnshistoria.se

7

0   1

Handelsbalans


Handelsbalans – Handelsbalansen är skillnaden mellan exportinkomster och importutgifter.
Källa: internetjuridik.com

8

0   1

Handelsbalans


Handelsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av differensen mellan värdet av en ekonomisk export och import av varor. Om differensen är positiv ka [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   1

Handelsbalans


Skillnaden mellan värdet av ett lands export och import.
Källa: skolwebben.org

10

0   1

Handelsbalans


Förhållandet mellan ett lands import och export. Värdet av ett lands export och import av varor under en viss tid. Handelsbalansen är en del av bytesbalansen.
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av Handelsbalans
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Transepidermal Transferas >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse