Betyder Justeras
Vad betyder Justeras? Här finner du 2 definitioner av Justeras. Du kan även lägga till betydelsen av Justeras själv

1

0   0

Justeras


Vid sammanträdet utses en eller två ledamöter som ska justera protokollet. Den som justerar undertecknar protokollet och signerar alla sidor för att på det sättet intyga att innehållet är korrekt återget över vad sammanträdet handlade om och över besluten.
Källa: vellinge.se

2

0   0

Justeras


Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Han/hon sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.
Källa: botkyrka.se

Lägg till betydelsen av Justeras
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Dagordning och föredragningslista Avgränsare >>