Betyder Kapitaltillskott
Vad betyder Kapitaltillskott? Här finner du 6 definitioner av Kapitaltillskott. Du kan även lägga till betydelsen av Kapitaltillskott själv

1

0   0

Kapitaltillskott


En bostadsrättsförenings motsvarighet till ny-emmision för aktiebolag. Tillskott av kapital från föreningens medlemmar. Tillskottet betalas i enlighet med medlemmarnas andelstal och redovisas sep [..]
Källa: styrelseguiden.se

2

0   0

Kapitaltillskott


Att föreningen beslutar att medlemmarna betalar en förhöjd insats, för att minska föreningens lån.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

3

0   0

Kapitaltillskott


Inbetalning av mer insatser för att föreningen ska kunna avbetala på lån eller reparera huset. Kan också vara del av de amorteringar som föreningen gjort under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänhet användas för att minska reavinstskatten. Se insatshöjning.
Källa: staren1.se

4

0   0

Kapitaltillskott


Om föreningen behöver mer pengar kan föreningsstämman besluta om kapitaltillskott. Detta är ett alternativ om föreningen inte vill eller kan låna mer pengar. Samtliga medlemmar betalar då in s [..]
Källa: porfyren.com

5

0   0

Kapitaltillskott


Om försäkringskapitalet, den dagen du går i pension, är mindre än det garanterade kapitalet så skjuter SPP till de pengar som saknas. Kapitaltillskott kan även göras om det saknas kapital i försäkringen under utbetalningstiden.
Källa: spp.se

6

0   0

Kapitaltillskott


Om föreningen behöver mer pengar kan föreningsstämman besluta om kapitaltillskott. Detta är ett alternativ om föreningen inte vill eller kan låna mer pengar. Samtliga medlemmar betalar då in s [..]
Källa: ellstorp.com

Lägg till betydelsen av Kapitaltillskott
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Planbeskrivning Planförslag >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse