Betyder Kategori
Vad betyder Kategori? Här finner du 24 definitioner av Kategori. Du kan även lägga till betydelsen av Kategori själv

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


Kategorier (från grekiska kategoria, "anklagelse", senare "egenskap") är inom filosofin ett ontologiskt begrepp som betecknar de mest fundamentala sorterna under vilka alla entitet [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


För information om kategorier på Wikipedia, se Wikipedia:Kategorier Kategori kan syfta på: Kategori (matematik) – en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa til [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


För information om kategorier på Wikipedia, se Wikipedia:Kategorier Kategori kan syfta på: Kategori (matematik) – en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa til [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


Klassificerare, utseende eller uppdelning av objekt som delar en gemensam egenskap.
Källa: technet.microsoft.com

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


sort
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


typ
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


en grupp av något | :''Vilken '''kategori''' av datoranvändare tillhör du?'' | en abstrakt matematisk struktur som används för att relatera olika typer av strukturer med varandra: varje kategori best [..]
Källa: sv.wiktionary.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


Grunnform eller grunnbegrep. Hos Kant; de allmenne forstandsformer som preger (former) den erkjente virkelighet i og med vår erkjennelse av den.
Källa: lederkilden.no

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


Inom matematiken utgör en kategori en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa tillordningar av objekt eller morfismer, som har sådana samband som uppsättningar [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


För information om kategorier på Wikipedia, se Wikipedia:Kategorier Kategori kan syfta på: Kategori (matematik) – en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa til [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Kategori


När det gäller patentkraven talar man om olika kategorier av krav. De kategorier, som nämns i patentkungörelsen är alster, anordning, förfarande, användning.
Källa: uppfinnare.se (offline)

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kategori


Ordklass substantiv ● upprättad klass av på visst sätt likartade företeelser, som används för att organisera beskrivningen av verkligheten eller tänkandet (särskilt om grupp av personer) ● speciellt: [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


Ingenjören
Källa: ingenjoren.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


Fastigheternas huvudsakliga användning utifrån ytfördelning. Den typ av yta som svarar för den största andelen av den totala ytan avgör hur fastigheten definieras. En fastighet med 51 procent kontorsyta betraktas således som en kontorsfastighet. Fördelning görs på Kontor, Industri/lager, Handel, Övrigt och Modulbyggnader.
Källa: kungsleden.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


Kommun Den minsta administrativa enheten i landet Sverige. Ett antal närliggande kommuner lyder i sin tur under ett administrativt område som kallas län.
Källa: theodor.ylm.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


fack
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


genre
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


grupp
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


klass
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


slag
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


Grunnform eller grunnbegrep. Hos Kant; de allmenne forstandsformer som preger (former) den erkjente virkelighet i og med vår erkjennelse av den.
Källa: lederkilden.no

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


Category
Källa: boardy.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kategori


BFN (Bokföringsnämden) har tagit fram olika regelverk för olika företags redovisningar som indelas i kategorierna K1, K2, K3 och K4. Syftet är att de mindre företagen ska kunna ha enklare redovisningsmetoder. En enklare förklaring av de olika kategorier: • K1 - Enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av fysiska person med omsättning på högs [..]
Källa: tks.nu (offline)

24

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Kategori


(av gr. kategoria ”egenskap”, ursprungligen ”det som sägs om något”, av kategorea ”anklaga”). Inom filosofin benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilka tillvaron beskrivs oc [..]
Källa: filosofia.fi

<< Kemisk Kalkning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse